СПИСОК ГАРЯЧИХ КЛАВІШ MICROSOFT OFFICE

Консультації

Ви вже в курсі про поєднання корисних клавіш у роботі з Microsoft Word. Рухаємося далі. У цій  консультації ми більш детально розпишемо усі можливості гарячих клавіш при роботі в пакеті програм Microsoft Office на прикладі Word та Exсel.

Комбінації швидких клавіш для форматування тексту:

Ctrl + B – увімкнення або вимкнення напівжирного шрифту;

Ctrl + I – увімкнення або вимкнення курсиву;

Ctrl + U – підкреслення однією лінією без розриву між словами, повторне натиснення комбінації прибирає цю дію;

Ctrl + Shift + W – підкреслює текст однією лінією із розривом між словами, повторне натиснення комбінації прибирає цю дію;

Ctrl + Shift + D – підкреслює текст подвійною лінією без розриву між словами, повторне натиснення комбінації прибирає цю дію;

Ctrl + Shift + A – текст оформляється маленькими прописними лініями;

Ctrl + Shift += – виділений текст буде верхнім індексом;

Ctrl ++ – виділений текст буде нижнім індексом;

Ctrl + D – відображається вікно «Шрифт»;

Ctrl + 2 – включає або виключає подвійний інтервал між строками;

Ctrl + 5 – включає або виключає полуторний інтервал між строками;

Ctrl + 1 – включає або виключає одинарний інтервал між строками;

Ctrl + J – вирівнює відібрані абзаци по ширині;

Ctrl + E – вирівнює відібрані абзаци по центру;

Ctrl + R – вирівнює відібрані абзаци по правому краю;

Ctrl + L– вирівнює відібрані абзаци по лівому краю;

Комбінації швидких клавіш для переміщення по документу:

Shift + F5 – повернення до попередньої позиції курсору. При відкритті документу – туди, де раніше був курсор перед збереженням;

PageDown – переміщує на сторінку вниз (при вимкненому NumLock);

PageUp  – переміщує на сторінку вверх (при вимкненому NumLock);

Ctrl + → – переміщує до наступного слова або до кінця області виділення;

Ctrl + ← – переміщує до попереднього слова або до кінця області виділення (виділення знімається);

Ctrl + ↑ – переміщення до початку абзацу, а потім до початку кожного попереднього абзацу;

Ctrl + ↓ – переміщення до початку наступного абзацу;

Ctrl +End – переміщення до кінця документу;

Ctrl + Home – переміщення до початку документу;

Home – переміщення до початку строки;

End – переміщення до кінця строки;

Утримання клавіші Shift із одночасним натисненням комбінації швидких клавіш переміщення дозволяє виділити слово, абзац або цілу частину тексту.

Бажаємо вам розумного користування вашим ПК із застосуванням гарячих клавіш. Далі буде...